تعاریف و مشخصات فنی بتن آماده

تعاریف و مشخصات فنی بتن آماده

در این بخش تلاش خواهیم نمود تا با زبانی ساده و قابل فهم مشخصات فنی بتن را به خریداران بتن آماده آموزش دهیم .

 

مشخصات بتن وابسته به نوع سازه و کاربری آن می باشد. مهندسین طراح ساختمان بر اساس آیین نامه ها و استاندارد های تدوین شده در کشور ایران از مشخصات و پارامتر های پیش فرض بتن در طراحی سازه استفاده می کنند. این پارامتر ها شامل مقاومت مشخصه ، مدول الاستیسیته ، ضریب پواسون و چگالی بتن می باشد. مهندسین محاسب پس از طراحی سازه اطلاعات اجرایی را به صورت نقشه تحویل مجری می دهند. سازنده نیز بر اساس اطلاعات نقشه ، بتن آماده با مقاومت مشخصه تعیین شده را خریداری می نماید. 

 

مشخصات فنی و نکاتی که خریدار بتن باید از آن آگاه باشد تا بتواند خرید مناسب و درستی داشته باشد به شرح زیر است :

1- مقاومت مشخصه :

عبارتست از مقاومت بتنی که سازه با آن طراحی شده و توسط مهندس طراح در نقشه ها درج شده است.

2- مقاومت هدف :

هر کارخانه بسته به انحراف معیار خط تولید باید طرح اختلاط خود را طوری محاسبه کند که مقاومت آن به هیج عنوان و در هیچ شرایطی کمتر از مقاومت مشخصه نشود. بنابراین باید بتن را با مقاومتی بالاتر از مقاومت مشخصه تولید کند که به آن مقاومت هدف گفته می شود.

3- مقاومت مشخصه آزمونه های بتنی :

معمولا کنترل مقاومت بتن خریداری شده با آزمایش مقاومت فشاری آزمونه های مکعبی 15 در 15 سانتیمتری یا آزمونه های استوانه ای با قطر 15 و ارتفاع 30 سانتیمتر میّسر میشود . لازم به ذکر است که مقاومت فشاری آزمونه های مکعبی و استوانه ای با یکدیگر برابر نیستند و با ضرایبی به یکدیگر قابل تبدیل می باشند. خریداران باید به این نکته توجه داشته باشند که معمولا ملاک طراحی در نرم افزار ها مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای است و در هنگام عقد قرارداد خرید بتن باید درخواست خود را بر اساس رده مقاومتی که سازه با آن طراحی شده اعلام کنند. بطور تقریبی بدلیل پدیده ای با نام اثر جداره ، مقاومت آزمونه های استوانه ای حدود 50kg/cm2 از آزمونه های مکعبی کمتر است. بطور مثال خرید بتن با مقاومت فشاری C25 به این معنی است که مقاومت آزمونه های مکعبی نباید کمتر از 300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

4- تبدیل واحد های مقاومت بتن :

تبدیل واحد های مقاومت آزمونه های مکعبی به استوانه ای و بلعکس طبق جدول (9-5-3) تبدیل واحدهای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صورت می پذیرد.

مثال : بتن با رده C30 

  • دقیقا یعنی مقاومت آزمونه های استوانه ای برابر 30N/mm2 (سی نیوتن بر میلیمتر مربع)
  • تقریبا یعنی مقاومت آزمونه های استوانه ای برابر 300kg/cm2 (سیصد کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)
  • تقریبا یعنی مقاومت آزمونه های مکعبی برابر 350kg/cm2 (سیصد و پنجاه کیلوگرم بر سانتیمتر مربع )
  • تقریبا یعنی حداقل نیروی فشاری وارده بر آزمونه های مکعبی 15 در 15 سانتیمتر در زیر جک برابر 70Ton (هفتاد تن) باشد.

 

در حال توسعه …