بتن استاندارد

بتن استاندارد

بتن ترکیبی از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی ، سنگدانه ، آب و سایر افزودنی ها می باشد. بتنی استاندارد است که تحت قوانین ، آئین نامه ، نظارت و مجوزهای سازمان ملی استاندارد تولید شود. 

 

در حال توسعه …

One comment

امکان ارسال دیدگاه بسته شده است.