علل وقوع ترک های سطحی بتن در فصول مختلف سال و روش های پیشگیری

وقوع ترک های سطحی در بتن علل مختلفی دارد. در صنعت ساختمانی ایران بیشترین میزان ترک های سطحی در فصل گرما و در سقف های بتنی اتفاق می افتد.  ترک های سطحی بدلیل گرمای شدید هوا و تابش مستقیم آفتاب و در نتیجه تبخیر شدید آب از سطح در هنگام …