علل وقوع ترک های سطحی بتن در فصول مختلف سال و روش های پیشگیری

علل وقوع ترک های سطحی بتن در فصول مختلف سال و روش های پیشگیری

وقوع ترک های سطحی در بتن علل مختلفی دارد. در صنعت ساختمانی ایران بیشترین میزان ترک های سطحی در فصل گرما و در سقف های بتنی اتفاق می افتد. 

 • ترک های سطحی بدلیل گرمای شدید هوا و تابش مستقیم آفتاب و در نتیجه تبخیر شدید آب از سطح در هنگام گیرش بتن (در حالت خمیری) ایجاد می شود که به ترک های پلاستیک معروف است.
 • حتی در فصل سرما نیز وزش شدید باد مخصوصا در ارتفاعات و طبقات بالاتر می تواند باعث افزایش نرخ تبخیر سطحی بتن و ایجاد ترک شود. ( طبق استاندارد حداکثر سرعت وزش باد در هنگام بتن ریزی نباید از 15 کیلومتر بر ساعت تجاوز کرده و در صورت نیاز باید از بادشکن در مسیر بتن ریزی استفاده شود – هر 7 کیلومتر بر ساعت سرعت وزش باد معادل 10 درجه سانتیگراد میتواند در سطح بتن تبخیر ایجاد کند).

 

روش های جلوگیری از وقوع ترک های سطحی در فصل گرما بشرح ذیل می باشد :

 • بتن ریزی در شب یا ابتدای روز
 • جلوگیری از افزودن آب به بتن در محل تخلیه
 • ارسال بتن با اسلامپ حداکثر 6 سانتیمتر از کارخانه
 • مصرف حداقل یک کیلوگرم روان کننده مورد تایید آزمایشگاه کارخانه تولیدی بتن آماده به ازای هر متر مکعب در محل پروژه و قبل از تخلیه بتن
 • ایجاد سایه بان در صورت امکان
 • ماله کشی اولیه و ماله کشی مجدد جهت جلوگیری از گسترش ترک های سطحی در حالت خمیری بتن.
 • شروع عمل آوری سریع به روش مه پاشی و آب پاشی بارانی
 • کشیدن لایه محافظ بر سطح بتن مانند استفاده از کیسه
 • ادامه عمل آوری با آب تا حداقل 7 روز
 • استفاده از بادشکن و جلوگیری از وزش مستقیم و شدید باد در سطح بتن در شرایط بادی ( در تمام فصل های سال )