خریداران بتن آماده باید از کیفیت محصول اطمینان حاصل نمایند. سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان نظام مهندسی نیز وظیفه نظارت بر کیفیت و تست مقاومت بتن آماده را بر عهده دارند. در نتیجه خریدار موظف به هماهنگی با آزمایشگاه همکار استاندارد جهت نمونه گیری از بتن آماده و تست مقاومت فشاری آن در سنین مختلف می باشد. متاسفانه برخی از تکنسین های آزمایشگاه بتن با روش های استاندارد نمونه گیری و نگهداری آزمونه های بتنی بطور کامل آشنا نیستند و اشتباه آنها در نمونه گیری و نگهداری آزمونه ها میتواند مشکلاتی برای خریدار ایجاد کند. بنابراین خریدار حق دارد تا روش های صحیح نمونه گیری و نگهداری و تست بتن را فرا گرفته و ضمن کنترل عملکرد آنها در صورت بروز خطا به ایشان تذکر دهد.

 

نمونه گیری استاندارد از بتن آماده

طبق استاندارد های ۳۲۰۶ ، ۳۲۰۵ ، ۳۲۰۳-۲ ، ۳۲۰۱-۱ ، ۱۱۲۶۸ ، ۷۵۱۶ ، ۶۰۴۴  ایران نمونه گیری از بتن آماده ، عمل آوری آزمونه ها ، انجام آزمایش مقاومت فشاری و سایر آزمایشات مرتبط با بتن ریزی در پروژه ها باید طبق اصول ذکر شده در این برگه انجام گیرد. در غیر این صورت قابل استناد نبوده و واحد آزمایشگاه باید در خصوص ایرادهای نمونه گیری و عمل آوری پاسخگو باشد.

 • ۱-قالب نمونه گیری باید تمیز و عاری از هرگونه بتن و مواد سیمانی باشد.
 • ۲-ابعاد قالب باید ثابت و استاندارد باشد. استفاده از قالب های پیچی مشروط به اندازه گیری دقیق ابعاد آن است.
 • ۳-تعداد آزمونه های مورد قبول در هر سری نمونه گیری باید ۲ آزمونه جهت تست مقاومت فشاری ۲۸ روزه، ۲ آزمونه جهت تست ۷ روزه ( نمونه آگاهی ) ، یک آزمونه جهت تست ۹۰ روزه طبق توافق کارفرما و واحد تولیدی باشد.
 • ۴-استفاده از روغن سوخته و سایر مواد نفتی به جای روغن قالب مجاز نمی باشد.
 • ۵-روغن قالب به صورت یک لایه بسیار نازک تمامی سطوح را پوشانده و روغن اضافی باید از داخل قالب ها تخلیه شود.
 • ۶-تغییر در طرح اختلاط بتن بر خلاف مفاد قرارداد فروش به هیچ عنوان مجاز نبوده و آزمایشگاه ضمن هشدار به خریدار یا نماینده او در خصوص پیامد های بعدی باید وقایع را ثبت نموده و گزارشات را به صورت مستند بایگانی نماید.
 • ۷-در صورت ایجاد هرگونه تغییری که در محل تخلیه به دستور پرسنل منتصب به خریدار انجام گیرد ، آزمایشگاه باید ابتدا از بتن ارسالی توسط کارخانه ( بدون تغییر ) نمونه گیری را انجام داده و سپس نمونه دوم را از بتن تغییر یافته برداشت مینماید تا نتایج با یکدیگر قابل مقایسه باشد. (تغییر شامل اضافه کردن آب ، سیمان ، افزودنی یا مواد پودری و … می باشد)
 • ۸-واحد آزمایشگاه موظف به ثبت وقایع و مستندات آزمایش ها در پروژه بتن ریزی ( بصورت عکس و فیلم ) می باشد.
 • ۹-انجام آزمایش اسلامپ و ثبت نتیجه در هنگام نمونه گیری الزامیست.
 • ۱۰-آزمونه ها باید در محل صاف و تمیز قرار گیرد.
 • ۱۱-برداشت نمونه از یک سوم ابتدا تا یک سوم انتهای بتن در حال تخلیه در یک تراک میکسر مجاز است.
 • ۱۲-نمونه در سه مرحله از بتن در حال تخلیه هر تراک میکسر برداشته می شود.
 • ۱۳-قبل از پر کردن آزمونه ها باید نمونه در داخل وسیله حمل نمونه به خوبی مخلوط شود.
 • ۱۴-استفاده از وسایل غیر مرتبط و آلوده جهت نمونه برداری و نمونه گیری مجاز نمی باشد.
 • ۱۵-مجموع عملیات نمونه گیری ، انجام آزمایش اسلامپ و پرکردن آزمونه ها نباید بیش از ۱۵ دقیقه به طول انجامد.
 • ۱۶-تا زمان انتقال آزمونه ها به آزمایشگاه ، در محلی ایمن و دور از تابش مستقیم آفتاب و گرد غبار کارگاه نگهداری می شوند.
 • ۱۷-آزمونه ها باید ترجیحا با پوششی ایزوله از وزش باد ، سرما و گرما محافظت شود.
 • ۱۸-آزمونه ها حداقل باید به مدت ۱۴ ساعت در محل کارگاه نگهداری شده و حداکثر طی مدت ۴۸ ساعت باید به آزمایشگاه جهت عمل آوری در حوضچه ها انتقال یابند.
 • ۱۹-در هنگام حمل آزمونه ها و جهت خروج آنها از قالب نباید ضربه و تکان های شدید وارد شود.
 • ۲۰-آب حوضچه های عمل آوری باید تمیز و عاری از هرگونه مواد مضر باشد.
 • ۲۱-دمای عمل آوری آزمونه ها برابر ۲۲ درجه سانتی گراد با دو درجه نوسان می باشد.
 • ۲۲-انجام آزمایشات مقاومت فشاری باید با حضور نماینده خریدار یا با ثبت مستندات عکس و فیلم صورت پذیرد.
 • ۲۳-نتایج آزمایشات مقاومت فشاری بدون تغییر در اختیار خریدار قرار می گیرد.
 • ۲۴-در صورت کم بودن مقاومت فشاری نسبت به رده خریداری شده ، نمونه های شاهد در آزمایشگاه ثالث و مورد تایید طرفین قرارداد با حضور نماینده خریدار و فروشنده آزمایش خواهد شد.