رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط هوای سرد - گرم - بادی

بمنظور حفظ کیفیت بتن آماده برخی نکات در هنگام بتن ریزی و پس از آن ( عمل آوری و نگهداری بتن سخت شده ) باید در شرایط مختلف آب و هوایی رعایت شود. بنابراین باید قبل از ورود به مرحله اجرا به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.
توصیه ها :
- در شرایط سرمای شدید باید از کاهش دمای بتن تخلیه شده در قالب جلوگیری نمایید.
- در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد از ضد یخ بتن استفاده شود.
- چنانچه سرعت وزش باد بیشتر از ۴٫۲ متر بر ثانیه باشد باید از وزش مستقیم باد بر سطح بتن جلوگیری نمایید.
- در شرایط گرمای شدید از تبخیر سطحی بتن تخلیه شده جلوگیری نمایید.
- به منظور کاهش آسیب پذیری بتن آماده در شرایط مختلف آب و هوایی باید از آب کمتری استفاده شود ، بنابراین مصرف روان کننده مناسب بهترین راهکار جهت حفظ و ارتقای کیفیت بتن می باشد.
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹, ۸:۴۰ ب.ظ
صاف
صاف
۳۶°C
احساس واقعی: ۳۴°C
فشار کنونی: ۱۰۱۰ mb
رطوبت: ۱۳%
سرعت باد: ۴ m/s شرقجنوبشرق
تند باد: ۴ m/s
UV-Index: 0
طلوع خورشید: ۵:۵۰ ق.ظ
غروب خورشید: ۷:۳۰ ب.ظ
 
هواشناسی ۳ روز آتی شهر تهران

پیش بینی مرداد ۲۰, ۱۳۹۹
روز
آفتابی
آفتابی
۴۰°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوب
تند باد: ۷ m/s
max. UV-Index: 11
شب
مهتابی مه آلود
مهتابی مه آلود
۲۶°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی مرداد ۲۱, ۱۳۹۹
روز
آفتابی مه آلود
آفتابی مه آلود
۳۸°C
سرعت باد: ۳ m/s جنوب
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 11
شب
مهتابی مه آلود
مهتابی مه آلود
۲۷°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوب
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی مرداد ۲۲, ۱۳۹۹
روز
آفتابی مه آلود
آفتابی مه آلود
۳۹°C
سرعت باد: ۳ m/s جنوب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 10
شب
مهتابی مه آلود
مهتابی مه آلود
۲۶°C
سرعت باد: ۲ m/s غربجنوبغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 10