رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط هوای سرد - گرم - بادی

بمنظور حفظ کیفیت بتن آماده برخی نکات در هنگام بتن ریزی و پس از آن ( عمل آوری و نگهداری بتن سخت شده ) باید در شرایط مختلف آب و هوایی رعایت شود. بنابراین باید قبل از ورود به مرحله اجرا به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.
توصیه ها :
- در شرایط سرمای شدید باید از کاهش دمای بتن تخلیه شده در قالب جلوگیری نمایید.
- در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد از ضد یخ بتن استفاده شود.
- چنانچه سرعت وزش باد بیشتر از ۴٫۲ متر بر ثانیه باشد باید از وزش مستقیم باد بر سطح بتن جلوگیری نمایید.
- در شرایط گرمای شدید از تبخیر سطحی بتن تخلیه شده جلوگیری نمایید.
- به منظور کاهش آسیب پذیری بتن آماده در شرایط مختلف آب و هوایی باید از آب کمتری استفاده شود ، بنابراین مصرف روان کننده مناسب بهترین راهکار جهت حفظ و ارتقای کیفیت بتن می باشد.
بهمن ۲, ۱۳۹۹, ۸:۵۹ ق.ظ
بیشتر آفتابی
بیشتر آفتابی
-۱°C
احساس واقعی: -۱۱°C
فشار کنونی: ۱۰۱۰ mb
رطوبت: ۷۴%
سرعت باد: ۱۰ m/s غرب
تند باد: ۱۰ m/s
UV-Index: 2
طلوع خورشید: ۶:۴۱ am
غروب خورشید: ۴:۵۱ pm
 
هواشناسی ۳ روز آتی شهر تهران

پیش بینی بهمن ۲, ۱۳۹۹
روز
بیشتر آفتابی همراه با بارش شدید
بیشتر آفتابی همراه با بارش شدید
۴°C
سرعت باد: ۴ m/s شمالغرب
تند باد: ۶ m/s
max. UV-Index: 3
شب
صاف
صاف
-۶°C
سرعت باد: ۲ m/s شمالشرق
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 3
پیش بینی بهمن ۳, ۱۳۹۹
روز
آفتابی
آفتابی
۳°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 3
شب
صاف
صاف
-۳°C
سرعت باد: ۱ m/s غربجنوبغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 3
پیش بینی بهمن ۴, ۱۳۹۹
روز
اغلب آفتابی
اغلب آفتابی
۷°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبشرق
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 3
شب
صاف
صاف
-۱°C
سرعت باد: ۱ m/s شرقشمالشرق
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 3