رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط هوای سرد - گرم - بادی

بمنظور حفظ کیفیت بتن آماده برخی نکات در هنگام بتن ریزی و پس از آن ( عمل آوری و نگهداری بتن سخت شده ) باید در شرایط مختلف آب و هوایی رعایت شود. بنابراین باید قبل از ورود به مرحله اجرا به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.
توصیه ها :
- در شرایط سرمای شدید باید از کاهش دمای بتن تخلیه شده در قالب جلوگیری نمایید.
- در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد از ضد یخ بتن استفاده شود.
- چنانچه سرعت وزش باد بیشتر از 4.2 متر بر ثانیه باشد باید از وزش مستقیم باد بر سطح بتن جلوگیری نمایید.
- در شرایط گرمای شدید از تبخیر سطحی بتن تخلیه شده جلوگیری نمایید.
- به منظور کاهش آسیب پذیری بتن آماده در شرایط مختلف آب و هوایی باید از آب کمتری استفاده شود ، بنابراین مصرف روان کننده مناسب بهترین راهکار جهت حفظ و ارتقای کیفیت بتن می باشد.
دسامبر 5, 2022, 5:25 ق.ظ
باران
باران
3°C
احساس واقعی: 1°C
فشار کنونی: 1020 mb
رطوبت: 86%
سرعت باد: 1 m/s غربجنوبغرب
تند باد: 1 m/s
UV-Index: 0
طلوع خورشید: 6:29 am
غروب خورشید: 4:21 pm
 
هواشناسی 3 روز آتی شهر تهران

پیش بینی دسامبر 5, 2022
روز
بارش شدید
بارش شدید
4°C
سرعت باد: 1 m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: 3 m/s
max. UV-Index: 1
شب
بارش شدید
بارش شدید
2°C
سرعت باد: 1 m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: 2 m/s
max. UV-Index: 1
پیش بینی دسامبر 6, 2022
روز
اغلب ابری
اغلب ابری
8°C
سرعت باد: 2 m/s جنوب
تند باد: 2 m/s
max. UV-Index: 1
شب
ابری متناوبت
ابری متناوبت
2°C
سرعت باد: 1 m/s جنوبغرب
تند باد: 2 m/s
max. UV-Index: 1
پیش بینی دسامبر 7, 2022
روز
ابری متناوب
ابری متناوب
10°C
سرعت باد: 1 m/s جنوبجنوبشرق
تند باد: 3 m/s
max. UV-Index: 2
شب
بیشتر ابری
بیشتر ابری
4°C
سرعت باد: 1 m/s شمالشمالشرق
تند باد: 3 m/s
max. UV-Index: 2