رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط هوای سرد - گرم - بادی

بمنظور حفظ کیفیت بتن آماده برخی نکات در هنگام بتن ریزی و پس از آن ( عمل آوری و نگهداری بتن سخت شده ) باید در شرایط مختلف آب و هوایی رعایت شود. بنابراین باید قبل از ورود به مرحله اجرا به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.
توصیه ها :
- در شرایط سرمای شدید باید از کاهش دمای بتن تخلیه شده در قالب جلوگیری نمایید.
- در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد از ضد یخ بتن استفاده شود.
- چنانچه سرعت وزش باد بیشتر از 4.2 متر بر ثانیه باشد باید از وزش مستقیم باد بر سطح بتن جلوگیری نمایید.
- در شرایط گرمای شدید از تبخیر سطحی بتن تخلیه شده جلوگیری نمایید.
- به منظور کاهش آسیب پذیری بتن آماده در شرایط مختلف آب و هوایی باید از آب کمتری استفاده شود ، بنابراین مصرف روان کننده مناسب بهترین راهکار جهت حفظ و ارتقای کیفیت بتن می باشد.
ابری
ابری
31°C
احساس واقعی: 30°C
فشار کنونی: 1000 mb
رطوبت: 8%
سرعت باد: 3 m/s جنوبشرق
تند باد: 3 m/s
UV-Index: 0
طلوع خورشید: 5:24 am
غروب خورشید: 7:39 pm
 
هواشناسی 3 روز آتی شهر تهران

پیش بینی می 23, 2022
روز
اغلب ابری
اغلب ابری
31°C
سرعت باد: 2 m/s جنوبجنوبشرق
تند باد: 6 m/s
max. UV-Index: 12
شب
ابری متناوبت
ابری متناوبت
19°C
سرعت باد: 3 m/s جنوبغرب
تند باد: 8 m/s
max. UV-Index: 12
پیش بینی می 24, 2022
روز
آفتابی
آفتابی
28°C
سرعت باد: 6 m/s غرب
تند باد: 11 m/s
max. UV-Index: 12
شب
صاف
صاف
19°C
سرعت باد: 4 m/s غربشمالغرب
تند باد: 8 m/s
max. UV-Index: 12
پیش بینی می 25, 2022
روز
آفتابی
آفتابی
29°C
سرعت باد: 6 m/s غرب
تند باد: 11 m/s
max. UV-Index: 12
شب
صاف
صاف
18°C
سرعت باد: 3 m/s غربشمالغرب
تند باد: 7 m/s
max. UV-Index: 12