رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط هوای سرد - گرم - بادی

بمنظور حفظ کیفیت بتن آماده برخی نکات در هنگام بتن ریزی و پس از آن ( عمل آوری و نگهداری بتن سخت شده ) باید در شرایط مختلف آب و هوایی رعایت شود. بنابراین باید قبل از ورود به مرحله اجرا به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.
توصیه ها :
- در شرایط سرمای شدید باید از کاهش دمای بتن تخلیه شده در قالب جلوگیری نمایید.
- در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد از ضد یخ بتن استفاده شود.
- چنانچه سرعت وزش باد بیشتر از ۴٫۲ متر بر ثانیه باشد باید از وزش مستقیم باد بر سطح بتن جلوگیری نمایید.
- در شرایط گرمای شدید از تبخیر سطحی بتن تخلیه شده جلوگیری نمایید.
- به منظور کاهش آسیب پذیری بتن آماده در شرایط مختلف آب و هوایی باید از آب کمتری استفاده شود ، بنابراین مصرف روان کننده مناسب بهترین راهکار جهت حفظ و ارتقای کیفیت بتن می باشد.
مرداد ۷, ۱۴۰۰, ۴:۱۷ ق.ظ
بیشتر ابری
بیشتر ابری
۲۴°C
احساس واقعی: ۲۲°C
فشار کنونی: ۱۰۱۰ mb
رطوبت: ۴۶%
سرعت باد: ۳ m/s غرب
تند باد: ۳ m/s
UV-Index: 0
طلوع خورشید: ۵:۴۰ am
غروب خورشید: ۷:۴۱ pm
 
هواشناسی ۳ روز آتی شهر تهران

پیش بینی مرداد ۷, ۱۴۰۰
روز
اغلب آفتابی
اغلب آفتابی
۳۶°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
شب
بیشتر ابری همراه با رگبار
بیشتر ابری همراه با رگبار
۲۴°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوبشرق
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 11
پیش بینی مرداد ۸, ۱۴۰۰
روز
بیشتر آفتابی
بیشتر آفتابی
۳۵°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوب
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 9
شب
بیشتر ابری
بیشتر ابری
۲۶°C
سرعت باد: ۲ m/s شرق
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 9
پیش بینی مرداد ۹, ۱۴۰۰
روز
بیشتر آفتابی
بیشتر آفتابی
۳۶°C
سرعت باد: ۳ m/s جنوبجنوبشرق
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 11
شب
بیشتر ابری
بیشتر ابری
۲۵°C
سرعت باد: ۲ m/s شرق
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 11