رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط هوای سرد - گرم - بادی

بمنظور حفظ کیفیت بتن آماده برخی نکات در هنگام بتن ریزی و پس از آن ( عمل آوری و نگهداری بتن سخت شده ) باید در شرایط مختلف آب و هوایی رعایت شود. بنابراین باید قبل از ورود به مرحله اجرا به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.
توصیه ها :
- در شرایط سرمای شدید باید از کاهش دمای بتن تخلیه شده در قالب جلوگیری نمایید.
- در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد از ضد یخ بتن استفاده شود.
- چنانچه سرعت وزش باد بیشتر از ۴٫۲ متر بر ثانیه باشد باید از وزش مستقیم باد بر سطح بتن جلوگیری نمایید.
- در شرایط گرمای شدید از تبخیر سطحی بتن تخلیه شده جلوگیری نمایید.
- به منظور کاهش آسیب پذیری بتن آماده در شرایط مختلف آب و هوایی باید از آب کمتری استفاده شود ، بنابراین مصرف روان کننده مناسب بهترین راهکار جهت حفظ و ارتقای کیفیت بتن می باشد.
مهر ۲۸, ۱۴۰۰, ۹:۴۳ ب.ظ
بیشتر ابری
بیشتر ابری
۱۷°C
احساس واقعی: ۱۵°C
فشار کنونی: ۱۰۲۰ mb
رطوبت: ۳۳%
سرعت باد: ۶ m/s غرب
تند باد: ۶ m/s
UV-Index: 0
طلوع خورشید: ۶:۴۵ am
غروب خورشید: ۵:۵۳ pm
 
هواشناسی ۳ روز آتی شهر تهران

پیش بینی مهر ۲۷, ۱۴۰۰
روز
آفتابی
آفتابی
۲۶°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 4
شب
صاف
صاف
۱۳°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 4
پیش بینی مهر ۲۸, ۱۴۰۰
روز
آفتابی
آفتابی
۲۳°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۴ m/s
max. UV-Index: 4
شب
اغلب صاف
اغلب صاف
۱۲°C
سرعت باد: ۱ m/s شمال
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 4
پیش بینی مهر ۲۹, ۱۴۰۰
روز
بیشتر آفتابی
بیشتر آفتابی
۱۹°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوبجنوبشرق
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 4
شب
بیشتر ابری همراه با راش شدید
بیشتر ابری همراه با راش شدید
۱۱°C
سرعت باد: ۱ m/s شمالشمالشرق
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 4