رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط هوای سرد - گرم - بادی

بمنظور حفظ کیفیت بتن آماده برخی نکات در هنگام بتن ریزی و پس از آن ( عمل آوری و نگهداری بتن سخت شده ) باید در شرایط مختلف آب و هوایی رعایت شود. بنابراین باید قبل از ورود به مرحله اجرا به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.
توصیه ها :
- در شرایط سرمای شدید باید از کاهش دمای بتن تخلیه شده در قالب جلوگیری نمایید.
- در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد از ضد یخ بتن استفاده شود.
- چنانچه سرعت وزش باد بیشتر از ۴٫۲ متر بر ثانیه باشد باید از وزش مستقیم باد بر سطح بتن جلوگیری نمایید.
- در شرایط گرمای شدید از تبخیر سطحی بتن تخلیه شده جلوگیری نمایید.
- به منظور کاهش آسیب پذیری بتن آماده در شرایط مختلف آب و هوایی باید از آب کمتری استفاده شود ، بنابراین مصرف روان کننده مناسب بهترین راهکار جهت حفظ و ارتقای کیفیت بتن می باشد.
آبان ۳, ۱۳۹۹, ۲:۲۳ ق.ظ
صاف
صاف
۱۴°C
احساس واقعی: ۱۵°C
فشار کنونی: ۱۰۳۰ mb
رطوبت: ۴۴%
سرعت باد: ۰ m/s شمال
تند باد: ۰ m/s
UV-Index: 0
طلوع خورشید: ۶:۴۹ ق.ظ
غروب خورشید: ۵:۴۸ ب.ظ
 
هواشناسی ۳ روز آتی شهر تهران

پیش بینی آبان ۳, ۱۳۹۹
روز
آفتابی مه آلود
آفتابی مه آلود
۲۲°C
سرعت باد: ۲ m/s جنوب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 4
شب
مهتابی مه آلود
مهتابی مه آلود
۱۲°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 4
پیش بینی آبان ۴, ۱۳۹۹
روز
آفتابی مه آلود
آفتابی مه آلود
۲۳°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 4
شب
مهتابی مه آلود
مهتابی مه آلود
۱۳°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوب
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 4
پیش بینی آبان ۵, ۱۳۹۹
روز
آفتابی مه آلود
آفتابی مه آلود
۲۴°C
سرعت باد: ۱ m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: ۳ m/s
max. UV-Index: 4
شب
اغلب صاف
اغلب صاف
۱۳°C
سرعت باد: ۱ m/s شرقشمالشرق
تند باد: ۲ m/s
max. UV-Index: 4