ما متعهد به انجام صحیح وظایف طبق استاندارد ها و قوانین کشوری هستیم.

این واحد دارای مدارک ذیل می باشد:

– دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن ايــران با شماره ۵۵۰۳۲
– دارای گواهی توليد بتن آماده استاندارد از سازمان مـلی اسـتـانـدارد ايــران با شماره ۶۶۰۸۱۴۳۸۳۸
– دارای گـواهی ISO 9001
– دارای گـواهی ISO 14001
– دارای گـواهی ISO 18001
– دارای گـواهی مديريت يکپارچه HSE

– دارای گواهی و تاییدیه های مربوط به کالیبراسون دستگاه ها و تجهیزات 

 

گواهی و استاندارد ها :

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
مجوز کاربرد علامت استاندارد C40
گواهی تاییدیه توان تولید بتن تا رده C60
گواهی ISO 9001
گواهی ISO 14001
گواهی ISO 18001
گواهی HSE-MS
گواهی تایید دوره HSE-MS از موسسه DAS انگلستان
پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن
پروانه بهره برداری حمل و نقل بار درون شهری

کالیبراسیون تجهیزات بچینگ شماره ۳

کالیبراسیون تجهیزات بچینگ شماره ۲

کالیبراسیون تجهیزات بچینگ شماره ۱