آدرس و تلفن کــارخـانـه
بزرگراه آزادگـان – بزرگراه سعيدی – بلوار عباس ورامينی – کـوچه فيــروز شـمالی ( تلفن : ۵۵۸۶۹۵۳۷                   فکس : ۵۵۸۶۹۵۳۶ )

آدرس و تلفن دفترمرکزی
خيابان نواب صفوی – نبش آذربايجان شرقی – برج گردان – طبقه پنجم واحد ۵۰۶  ( تلفن : ۶۶۳۸۹۲۶۶                  فکس : ۶۶۳۸۱۹۱۰ )